Prenájom kontajnerov

Naším cieľom je dosiahnúť maximálnu spokojnosť objednávateľov, a to neustálym rozvíjaním našich produktov a služieb a dôsledným dodržiavaním ich kvality. Poradíme Vám, uskutočníme Vaše predstavy.

Postup pri prenájme kontajnera:

Po zaslaní záväznej objednávky na prenájom kontajnera sa vyhotoví predfaktúra na kauciu. Po jej zaplatení sa v dohodnutom termíne vyvezie kontajner na určenú adresu, kde bude vopred pripravená plocha ku zloženiu (rovná spevnená plocha, betónový základ alebo betónové podložky, dôležité je podkladať rohy). Plochu je povinný nájomca pripraviť sám na vlastné náklady. Vieme zabezpečiť aj odvoz a vykládku kontajnerov.

Záväzná objednávka musí obsahovať:

Názov a adresa firmy, IČO, DIČ, účel nájmu, obdobie nájmu od-do, adresa dodania, typ kontajnera, meno a tel.č. zodpovednej osoby.

Naším cieľom je dosiahnúť maximálnu spokojnosť objednávateľov, a to neustálym rozvíjaním našich produktov a služieb a dôsledným dodržiavaním ich kvality. Poradíme Vám, uskutočníme Vaše predstavy.

Potrebujete jednoduchý skladový kontajner alebo kompletnú kancelársku budovu?

Pre EKOBOX to nie je žiadny problém! Pracujeme podľa noriem ISO.

Služby EKOBOX

  • Štandardné kancelárske-, šatňové-, skladové kontajnery
  • Sanitárne kontajnery
  • Kontajnery, kontajnerové budovy vyrobené podľa individuálneho plánu
  • Celoštátna sieť
  • Doprava a montovanie na území celej republiky

Na tejto stránke používame súbory cookies. Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním týchto súborov a ich ukladaním do Vášho prehliadača. V časti „Zásady používania súborov cookie“ nájdete ďalšie informácie o spôsobe použitia súborov cookies.