Cenová ponuka

Prosím zadajte Vaše kontaktné údaje, na ktorých Vás budú môcť naši spolupracovníci kontaktovať.

Názov firmy
Invalid Input

Meno zodp. osoby[*]
Invalid Input

Adresa
class="uk-width-1-1"

E-mail[*]
Zadajte email adresu

Fax
Invalid Input

Telefon[*]
Zadajte tel.číslo

Prosím upresnite kategóriu kontajneru, ktorú by ste potrebovali.

Typ kontajnera[*]


Vyberte typ kontajnera

Rozmery kontajnera[*]


Definujte rozmery

Množstvo[*]
Vyplnte množstvo

Adresa dodania[*]
Zadajte adresu dodania

Vyberte spôsob

Invalid Input

Doba prenájmu[*]
Invalid Input

(deň)

Poznámky
Invalid Input

Prosím o vyplnenie dotazníka.
Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej firme?/ Ako ste našli našu webovú stránku?Invalid Input

Označte NIE SOM ROBOT

Naším cieľom je dosiahnúť maximálnu spokojnosť objednávateľov, a to neustálym rozvíjaním našich produktov a služieb a dôsledným dodržiavaním ich kvality. Poradíme Vám, uskutočníme Vaše predstavy.

Potrebujete jednoduchý skladový kontajner alebo kompletnú kancelársku budovu?

Pre EKOBOX to nie je žiadny problém! Pracujeme podľa noriem ISO.

Služby EKOBOX

  • Štandardné kancelárske-, šatňové-, skladové kontajnery
  • Sanitárne kontajnery
  • Kontajnery, kontajnerové budovy vyrobené podľa individuálneho plánu
  • Celoštátna sieť
  • Doprava a montovanie na území celej republiky